Speyer Instituut

UWV en Arbo trajecten

Speyertherapie als deeltraject

Reïntegratiebedrijven zijn niet langer verplicht alle behandelactiviteiten binnen een reïntegratie-traject zelf uit te voeren. Zij kunnen echter (eventueel op verzoek van hun cliënt) deeltrajecten uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven. Het Speyerinstituut is gespecialiseerd in kortdurende individuele psychotherapeutische interventies en persoonlijke trainingen op basis van de Methode Speyer. Veel individuele klanten en bedrijven maakten in de afgelopen jaren gebruik van onze expertise. Ook reïntegratiebedrijven weten voor specifieke klachten binnen de verzuimbeheersing, preventie en reïntegratie steeds meer de weg naar ons instituut te vinden. De Speyertherapie is een effectieve aanpak waarbij resultaten snel zichtbaar worden.

Speyertherapie en preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Toch moeten sommige mensen in hun leven eerst flink tegen dezelfde situaties zijn aangelopen voor zij inzien dat zij blijkbaar een probleem hebben. Het laat zich raden dat hun gedrag gevolgen kan hebben voor relaties, op school of op het werk en dat er verzuimrisico’s aan verbonden zijn. In samenwerking met reïntegratiebedrijven in de Regio Achterhoek kan het Speyerinstituut bij dit soort individuele klachten op korte termijn de betrokkene inzicht geven in de redenen waarom hij/zij zo doet. Met behulp van onze specifieke trainingsprogramma's kan snel aan de verbetering van individuele klachten worden gewerkt.

Speyertherapie en verzuimbeheersing

Verzuim ontstaat als er sprake is van onbalans tussen werkbelasting en iemands fysieke en psychische belastbaarheid. Elke ondernemer streeft naar zo weinig mogelijk verzuim in zijn bedrijf. Verzuim heeft te maken met gedrag. De reïntegratiebedrijven zijn de moderne ‘makelaars’ van de verzuimbeheersing, die interveniëren tussen verzuim en gedrag. Ze werken daarvoor in de verschillende trajecten vaak optimaal samen met diverse interne of externe disciplines.

Het Speyerinstituut is zo’n externe discipline, vooral gespecialiseerd in behandeling van emotionele problemen, zoals burnout, depressie, stress- en ADHD-klachten. Werknemers met stress hebben vaak een negatief zelfbeeld. Ze zitten vast en voelen zich machteloos. Veel van de negatieve emoties die zich bij hen manifesteren kunnen zowel met privésituaties als met werkgerelateerde aspecten samenhangen. Om hun gedrag te veranderen is in de eerste instantie inzicht nodig in de oorsprong van hun probleem. Vaak ligt het begin van dit soort klachten al in hun vroege jeugd, bij de vorming van het emotionele leven, wat soms zelfs terug gaat naar de baarmoeder. Onbewuste spierspanning veroorzaakte in dit vroege stadium vaak al ‘druk’ en in elke nieuwe situatie later komt er steeds een beetje meer ‘druk’ bij, tot het niet meer draaglijk is en ze overspannen zijn, een burnout hebben of een late ADHD-indicatie krijgen. Met gevolg dat we dan midden in het verzuim zitten.

Effectieve en affectieve interventie

Binnen de Speyertherapie wordt de 'druk'of spanning op bepaalde spieren - waar emotionele blokkades vastzitten - bewust en actief verhoogd. Als je deze spieren opzettelijk onder meer druk gaat zetten, heeft de cliënt de neiging om zich te herinneren waarom hij z'n spieren samentrekt. Deze gewaarwording produceert herbelevingssituaties. Veel oud zeer komt daarbij los, vrij normale gevoelens overigens, die alleen dramatisch lijken omdat je ze zo lang hebt opgekropt. Het gaat meestal om een flinke huilbui, een paar keer hard schreeuwen, een ouderwetse driftbui of een korte maar hevige aanval op een stel kussens die voor dat doel zijn neergelegd. Dr. Speyer noemde dat een mentaal orgasme. Zelfs als er heftige emoties naar bovenkomen, zoals een hevige woede-aanval, hoeft dat nog niet een reden van ongerustheid te zijn. Het is slechts een onbelangrijk deel van je persoonlijkheid. Klachten lossen daarna verrassend snel op en de werknemer krijgt zo weer zin in het leven en pakt z'n werk dan vaak op korte termijn weer op. En dat vinden de werkgever, het UWV en de arbodienst ook wel fijn. Wij ook! Praat eens over onze aanpak en maak een afspraak voor een voorgesprek. Dat kan snel.

Kostenaspect

De kosten voor de totale behandeling en nazorg van maximaal 1 jaar zijn eenmalig en bedragen € 1.950,-- (inclusief 21% BTW). Ze worden bij aanvang van de therapie voldaan. De kosten van een voorgesprek bedragen € 75,--.
Speyertherapie is een effectieve alternatieve behandeling, die over het algemeen niet door zorgverzekeraars wordt vergoed. De behandelkosten zijn zakelijk fiscaal meestal wel aftrekbaar. Zeker als de werkgever meebetaalt.