Speyer Instituut

Opleiding Speyertherapie

Per 1 april 2019 is de praktijk van Adriaan Lodders gestaakt ivm pensionering, dus er worden ook geen opleidingen meer gegeven.

Kortdurende beroepstraining Speyertherapie

Het Speyerinstituut houdt regelmatig kortdurende beroepstrainingen Speyertherapie voor hulpverleners/ therapeuten met een afgeronde beroepsopleiding, die therapeutisch (willen) werken. De trainingen wordt in kleine groepjes gegeven, in de vorm van een tiendaagse workshop. Alle facetten van de oorspronkelijke Speyer-methode krijgen binnen deze beroepstraining hun aandacht, zodat deelnemers daarna in hun eigen praktijk of hulpverlenings-situatie al direct met Speyertherapie kunnen gaan werken.
De training is bedoeld voor gemotiveerde hulpverleners met een afgeronde beroepsopleiding, die al enige praktijkervaring hebben met psychotherapie. Deelnemers dienen over voldoende algemene theoretische basiskennis van hulpverlenen te beschikken om deze gespecialiseerde training affectief en effectief te kunnen volgen en benutten.

Module Speyertherapie in de praktijk

Tijdens de intensieve tiendaagse workshop wordt vooral het methodisch-technisch handelen aan geleerd en ingetrained en de specifieke Speyer-attitude gevormd, welke nodig is om de Speyertherapie goed te kunnen uitvoeren. Het is daarbij heel belangrijk, dat deelnemers al wel een eigen therapie/leerproces Speyertherapie hebben ondergaan.
De Speyerberoepstraining is gebaseerd op onderwijsmethoden van Dr. Simon Speyer, zoals hij die in de 70-er jaren aan de Leidse Universiteit demonstreerde en later in de jaren 80 in zijn tiendaagse workshops praktiseerde. Zijn unieke methode werkt op een volstrek natuurlijke manier, zonder hypnose of medicatie en doet beroep op het zelfhelend vermogen van de mens. De Speyertherapie is een "doorbraak-therapie" die de gevolgen van stress en depressie effectief weet aan te pakken.

Breed werkveld

Het doel van de beroepstraining is professionele therapeuten in hun beroepsontwikkeling in korte tijd zodanig bij te scholen, dat zij in hun praktijk een begin kunnen maken om ook met de methode Speyer te gaan werken. Maar het kan ook zinvol zijn om de training te benutten om meer diagnostische kennis en nieuw praktisch inzicht op te doen voor in je huidige praktijk of werkkring. De Speyerberoepstraining kan interessant zijn voor (alternatieve) hulpverleners die al met lichaamswerk, regressie of hypnotherapie bekend zijn en wat meer gestructureerd en directer willen gaan werken. Ook voor professionele counsellors, coaches, maatschappelijk- en bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere regulier werkende helpers, die in een een-op-een situatie met clienten werken, kan de Speyertherapie een nieuwe uitdaging vormen, vooral wanneer zij al enige ervaring hebben met psychotherapeutische processen.

Meer info?

Wanneer je interesse hebt deel te nemen aan onze binnenkort te starten module "Speyertherapie in de praktijk", bestel dan per e-mail een brochure, of bel ons.