Speyer Instituut

Speyertherapie in de Achterhoek

Wat is Speyertherapie?

Voortbordurend op de inzichten van o.a. Freud, ontwikkelde de Nederlands Amerikaanse psychotherapeut Dr. Simon Speyer in de zestiger jaren in de USA en UK een psychotherapeutische methode om mensen met stress en depressieverschijnselen weer snel in het arbeidsproces terug te krijgen.

Begin jaren 70 werd de “Methode Speyer” voor het eerst in Europa gedemonstreerd aan de universiteiten van Leiden en Leuven. Een gemakkelijke methode, die ook snel was aan te leren. Ze vond haar oorsprong in diverse therapiestromingen,waar Speyer een aantal elementen aan heeft gevoegd tot een nieuw samenhangend therapiemodel, dat later Speyertherapie ging heten en tegenwoordig ook wel Gevoelstherapie genoemd wordt.

Speyertherapie of gevoelstherapie?

Adriaan opgeleid door Simon Speyer

Tot 1983 leidde Dr. Simon Speyer zijn Speyertherapeuten nog zelf op om zijn werk te kunnen voortzetten. Later hebben anderen dat overgenomen. De Speyertherapie wordt in Nederland momenteel nog door zo’n 25 therapeuten min of meer op dezelfde manier toegepast zoals deze door Simon Speyer werd onderwezen. De meeste praktiserende therapeuten zijn echter niet meer door Speyer zelf opgeleid. Naast Speyertherapeuten zijn er tegenwoordig ook z.g. Gevoelstherapeuten die met de Speyertherapie werken. Onze Speyertherapeut Adriaan Lodders is een van de weinigen die nog door Simon Speyer zelf is opgeleid. Met zijn medewerking werd in 1994 het Speyerinstituut opgericht.

Wet van de programmering

De Speyertherapie is een individuele therapie met een psychodynamisch uitgangspunt, gebaseerd op het idee dat veel gevoelens en gedragingen onbewust verlopen en al in onze vroege jeugd zijn ontstaan (0-4 jr). Je voelt je bij voorbeeld bang, maar begrijpt niet waardoor. Of je probeert je te binden aan een partner, maar dat lukt niet, hoe graag je dat ook wilt. Binnen onze aanpak ga je samen met onze therapeut ontdekken hoe dergelijke onbewuste patronen verlopen en hoe deze je doen en denken beinvloeden.
Programmering is de manier waarop je patronen in elkaar zitten, de goede en de slechte. Alleen van je negatieve programmering heb je last en daar dient in de therapie goed naar gekeken te worden. Simon Speyer was degene die de wetmatigheid ervan vond en in zijn boeken "Waarom doe ik toch zo?", "Nu pas begrijp ik mijzelf" en "Ik haat van jou!" een methode beschreef om die negatieve programmering te doorbreken.
Tijdens het voorgesprek inventariseert de Speyertherapeut eerst de klachten van dit moment. Hij heeft de verhalen van NU nodig om de negatieve programmering van TOEN te kunnen ontdekken. Zo herleiden wij de huidige situatie naar gebeurtenissen in de tijd dat de client 0 tot 4 jaar was.Vervolgens kunnen wij gaan ontdekken hoe de bestaande problemen herhalingen zijn van toen, hoe die wetmatigheid in elkaar steekt en hoe je er weer los van kunt komen.
Maak eens een vrijblijvende afspraak voor een voorgesprek.

Recensie

Veel mensen lijden onder de klachten van depressie. Net als Simon Speyer brengt de schrijver Hans in 't Veld in zijn boek Chronisch Depressief deze problematiek terug tot enkele basis uitgangspunten die je de mogelijkheid aanreiken het slikken van antidepressiva te beperken of overbodig te maken. Voorop staat dan wel dat je openstaat voor verandering. Hij ontdekte dat hij een gevoelig persoon was die zich niet durfde te geven. Vandaar zijn advies oom te ontladen, te brullen van verdriet, er op los te rammen van woede en te schreeuwen van angst. Het is de truc om je eigen verzet te breken zodat je diep kunt doordringen in je eigen gevoelswereld.

10 dagen intensieve therapie

Veel psychodynamische therapieen zijn oorspronkelijk gebaseerd op het werk van Sigmund Freud. Volgens hem zijn psychische problemen het resultaat van onopgeloste conflicten uit de kindertijd. Als je daar niets aan doet, blijven die zich herhalen. Omdat deze conflicten uit de kindertijd zo beangstigend zijn, worden veel gevoelens verdrongen naar het onbewuste. Pas als de inhoud van het onbewuste in het bewuste wordt gebracht, kun je inzicht krijgen in de ware oorzaken van je problemen. Sinds Freud is de psychodynamische therapie sterk veranderd en bieden moderne varianten zoals de Speyertherapie snelle oplossingen bij emotionele problematiek. De Speyertherapie is erop gericht in tien dagen tijd een intensief bewustwordings- en groeiproces op gang te brengen. Hierdoor wordt iemands natuurlijke geneeskracht weer vrijgemaakt en kan hij vanuit een oorspronkelijk inzicht en begrijpen weer greep krijgt op z’n emotionele leven. En wie zou dat niet willen? Maak eens een afspraak met ons.

De sessies

Speyertherapie heeft een gestructureerd verloop. Er wordt in tien dagen tijd een min of meer vastliggend programma afgewerkt. Het is erop gericht , zonder al te veel omwegen, verdrongen traumatische gevoelens en gebeurtenissen op te sporen. Dit gebeurt in tien achtereenvolgende dagelijkse sessies van elk twee tot drie uur. De therapie beslaat in principe twee (werk)weken, waarin steeds van maandag tot en met vrijdag dagelijks wordt gewerkt. Bij het Speyerinstituut kan de therapie eventueel ook in een intensieve achtdaagse worden gedaan (van zaterdag t/m zaterdag). Door deze opzet wordt doorgaans een diepgang bereikt, die in de gangbare psychotherapie met wekelijkse sessies van één uur, maar zelden wordt gerealiseerd.

Tijdens de sessies ligt de cliënt op een brede slaapbank, waarbij de ogen zijn afgedekt met een eenvoudig slaapmasker. Eerst wordt er een aantal korte oefeningen gedaan, zodat de cliënt zich zo goed mogelijk lichamelijk kan ontspannen. Via regressie wordt hij vervolgens teruggevoerd naar vroegere situaties uit zijn jeugd. Het doel hierbij is zijn kindfiguur te confronteren met onverwerkte pijnlijke situaties die in die tijd emotionele blokkades hebben veroorzaakt. Het kind kan de in de prille kindertijd opgelopen emotionele pijn echter niet verwerken. Maar hij gaat ze in de therapie nu aanpakken.
Binnen enkele sessies komen al belangrijke herinneringen uit onze vroege jeugd naar boven. Naast herinneringen uit hun peuter- en kinderjaren, hebben clienten vaak levendige voorstellingen van hun geboorte en hun leven in de baarmoeder en beginnen ze zich in een nog verderreikend ervaringsdomein te wagen. We kunnen alle zintuigelijke, emotionele en lichamelijke hoedanigheden ervaren zoals we ze als klein kind kenden. Een geboortetrauma maar ook onbewuste sexuele problematiek kan zo naar boven komen.

De rol van de therapeut is vooral, dat hij de cliënt op een betrokken wijze actief helpt zijn als kind ingehouden gevoelens opnieuw te beleven en alsnog laat uiten. Allerlei traumatische ervaringen en onvredegevoelens, zoals gebrek aan liefde, geborgenheid etc. kunnen hier de oorzaak van zijn. De traumatische lading die vastzat in de spieren komt vrij, waardoor de cliënt inzicht krijgt en verband gaat zien tussen zijn problemen van ‘toen’ en zijn klachten van ‘nu' . En eindelijk kan hij begrijpen waarom hij toch altijd zo doet. Het tijdsbestek dat in de therapie wordt benadrukt varieert per persoon. Over het algemeen beslaat het de perioden van de laatste zes weken van de zwangerschap (i.v.m. geboortetrauma’s) tot het achtste of negende levensjaar.

Voor een succesvolle therapie is het niet noodzakelijk dat men van te voren over actieve herinneringen over deze periode beschikt. Door het proces van de therapie wordt vanzelf belangrijk geheugenmateriaal opgeroepen en geactiveerd. Maak een afspraak met ons en "spring in het diepe".