Speyer Instituut

Speyertherapie en Herbeleving

Regressie en ontlading

Door het verleden gevoelsmatig opnieuw te beleven, kan men de tijdens het geboorteproces toegepaste overlevingsstrategieën en het in de vroege kinderjaren 'opgedrongen' systeem van ouderprogrammering binnen de Speyertherapie vaak effecief verkennen. De onbewuste en onverwerkte trauma's uit die allervroegste periode worden met speciaal door Speyer ontwikkelde verbale, associatie en experiëntiële technieken naar boven gehaald. Daarbij is er altijd sprake van weerstand, want het lichaam laat een overlevingsstrategie niet zo gauw los. Daarom is het voor het bereiken van de noodzakelijke diepgang van belang dat er tien dagen achter elkaar gewerkt wordt aan het probleem. Daarna is er een langere pauze noodzakelijk om het bewust geworden materiaal te integreren in het dagelijks leven.

In dit proces komen de verdrongen kinderlijke behoeften en gevoelens, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen - die we om te overleven 'vergeten'waren - in ons bewustzijn terug (soms zelfs ervaringen uit 'vorige levens').

Door herbeleving wordt de weg vrijgemaakt voor het alsnog uiten van emoties die men eerder niet kwijt kon. Verdriet, woede, angst en pijn kunnen zich spontaan uiten in schokken, huilen, stompen, slaan, schoppen of vechten. Het lichaam ontdoet zich zo van 'opgespaarde'spanning en de psychische en lichamelijke klachten waar men vaak jarenlang last van had. Over het algemeen wordt de herbeleving van de geboorte binnen de Speyertherapie niet als een geïsoleerd gegeven behandeld. De geboortestructuur kan een diepgaande invloed op het aanleren van gedrag hebben. Het vereist zorgvuldige therapeutische begeleiding om de vertakkingen die de geboorte-herbeleving in het verdere leven te zien geeft, nauwkeurig bloot te leggen. Bovendien komt het zeer vaak voor, dat het geboortetrauma niet enkelvoudig is, maar dat er in diverse fasen van het geboorteproces moeilijkheden zijn opgetreden. Dit kan het beeld en de gevolgen daarvan voor het verdere leven heel gecompliceerd maken en legio emotionele klachten veroorzaken.