Speyer Instituut

Trauma & Neurose

Emotionele Programmering

Om in het lichaam opgeslagen pijnlijke ervaringen niet te hoeven voelen, kan het kind een deel van het onderbewustzijn afgrendelen, waardoor het in staat is om te ‘overleven’. Die onverwerkte kinderlijke gevoelens zijn daar echter niet mee opgelost, want Speyer stelde eenvoudig vast, dat de manier waarop een kind leert te overleven, zijn ‘emotionele norm’ wordt voor zijn hele verdere leven. Hij noemt dit de Wet van de programmering. Deze houdt in feite in, dat veel van onze emotionele beslissingen later (onbewust) onder invloed staan van die vroegere pijnlijke ervaringen. Hij stelde daarbij algemeen vast, dat het vooral het onvermogen van de baby of het jonge kind is om te reageren op lichamelijke pijn, of het pijn veroorzakende gedrag van ouders of omgeving, dat maakt dat de ervaringen traumatisch worden. De energie die in het organisme van de baby of kind door deze gebeurtenissen rond hem wordt opgewekt kan niet afvloeien, waardoor het kind uit angst of fysiek onvermogen voortaan afziet van enige vorm van reageren.
De zo in het brein van het kind opgewekte - maar niet geuite energie - beantwoordt aan dezelfde natuurwetten die energie buiten ons lichaam regelt. Een basiswet in die zin bepaalt dat energie nooit verloren gaat. Zoals zonne-energie in de vorm van bijvoorbeeld licht weer wordt omgezet in warmte en warmte in electriciteit, zo wordt de niet geuite energie van (“Ik ben boos...”), uiteindelijk getransformeerd in spierspanning (“maar ik hou het in.”). Die situatie blijft bestaan zolang als gevolg van die vroegere trauma’s de ingehouden emoties en spanningen (onbewust) in het lichaam als herinnering opgeslagen blijven en zo een onderdeel gaan vormen van zijn emotionele programma. In zijn latere leven zal het steeds opnieuw een rol blijven spelen bij emotionele problematiek, evenals bij allerlei ziekten of psycho-somatische klachten. Speyertherapie kan bij dit soort klachten vaak goed helpen. Maak een afspraak met ons, of vraag meer persoonlijke info.

De problemen steken vaak in het begin van de puberteit in alle hevigheid de kop op, zij het ‘vertaald’ naar de situatie van dat tijdstip. We ‘leren’ onze gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid, eenzaamheid, onveiligheid etc. accepteren als een onderdeel van ons karakter of onze persoonlijkheid. Deze ‘vertalingen’ van het oorspronkelijke probleem blijven zich vaak in het latere leven herhalen. Met de consequenties daarvan: voortdurende spanningen, stress, burnout, het gevoel jezelf niet te zijn, AD(H)D-klachten, relatieproblemen, gevoelens van depressiviteit, gezondheidsproblemen etc., met al die aangelegenheden blijven we ons hele leven geconfronteerd. Zo worden mensen, vaak tot hun volledige uitputting toe, door de programmering uit hun vroege jeugd (onbewust), steeds weer gedwongen tot handelingen en situaties die zij niet werkelijk willen, maar niet kunnen veranderen. Speyertherapie kan hierbij goed helpen. Bel ons of vraag nadere info over onze directe aanpak.