Speyer Instituut

Waarom doe ik toch zo?

In tien sessies bewust van jezelf

Voorwaarde voor een succesvolle therapie is dat de huidige problematiek een weerspiegeling is van de problemen die men als kind (vaak onbewust) al ondervond. In een vrijblijvend voorgesprek kan dit samen met onze Speyertherapeut Adriaan Lodders worden vastgesteld. De kosten van een voorgesprek c.q. eerste consult bedragen € 75,--.

Bij het hieronder genoemde klachtengebied kan Speyertherapie uitkomst bieden. Maak een afspraak met ons of stuur een info aanvraag als je meer persoonlijke informatie wenst.

Emotionele Problemen

Steeds terugkerende overspanning of stress, AD(H)D-klachten, burnout of depressie, vlagen van agressief gedrag, het gevoel vast te zitten, niet jezelf kunnen zijn of uiten, geen ‘neen’ kunnen zeggen, schuld- en minderwaardigheid-gevoelens, futloosheid, concentratieproblemen, etc.

Relatieproblemen

Steeds terugkerende problemen in de relatie, het gezin, bij studie of op het werk, autoriteitsconflicten, het gevoel hebben overal buitenstaander te zijn.

Angsten

Angst om alleen te zijn, faalangst, verlatingsangst, angst voor bepaalde objecten of situaties, fobieën of angsten die zonder aanwijsbare oorzaak steeds terugkeren.

Sexuele problemen

Storingen of geremdheid in de sexuele beleving, die niet het gevolg zijn van lichamelijke klachten of afwijkingen.

Psycho-somatische klachten

Lichamelijke klachten die ondanks herhaalde behandeling terugkeren of zich verplaatsen en door psychische oorzaak geactiveerd lijken te worden.