Speyer Instituut

Nu pas begrijp ik mijzelf

Nazorg Speyertherapie

Aan het einde van tien dagen Speyertherapie zijn de naar boven gekomen traumatische ervaringen meestal van hun lading ontdaan en geïntegreerd in ons systeem van bewustzijn. Nu breekt een periode van verwerking aan.

Over het algemeen voel je je na zo'n intensief inzichtelijk persoonlijk onderzoek een stuk beter dan vóór de therapie. In deze verwerkingsperiode zal dit gevoel verder groeien en kan aan sterke wisseling onderhevig zijn. Dit verschijnsel wordt in het jargon van de therapie 'golven' genoemd.

Behalve dat je therapeut - evenals tijdens de tiendaagse - zonodig ook nagenoeg altijd telefonisch bereikbaar voor je is, kom je in deze periode nog regelmatig terug voor spiegeling, begeleiding en ondersteuning.

In de begeleidingsgesprekken worden de nieuwe gevoelens steeds weer besproken ten opzichte van je oorspronkelijke programmering. Zo kunnen we samen een oordeel vormen over de mate waarin de oorspronkelijke klachten verminderd zijn of opgelost en of je houding tegenover vroegere gevoelens of problemen door een meer positieve en constructieve is vervangen. Het eigen oordeel van de cliënt is daarbij doorslaggevend.