Speyer Instituut

Voorgesprek

Voorgesprek

Als je wilt weten of ik je kan helpen mail ons dan in het kort je situatie, probleem of klacht. Ik geef je dan uiterlijk met een paar dagen vrijblijvend aan of Speyertherapie voor jou geschikt kan zijn en daarna kunnen we eventueel een afspraak maken voor een voorgesprek.
Speyertherapie kan overigens zonder medische verwijzing worden gevolgd. Bij medicijngebruik of medische behandeling is het voor eventuele deelname aan de therapie wel verstandig eerst overleg met de huisarts of specialist te plegen. Een voorgesprek kan over het algemeen na telefonische aanmelding binnen een week plaatsvinden. De kosten voor een voorgesprek bedragen € 75,--.

De kosten voor de gehele behandeling bedragen bij het Speyerinstituut € 1.950,--, inclusief 21% BTW en minimaal 3 maanden nazorg. Het honorarium wordt bij aanvang van de therapie voldaan.

Over het algemeen wordt de Speyertherapie elders nog steeds afhankelijk gesteld van het inkomen. Het Speyerinstituut heeft deze benadering al enige tijd losgegelaten en werkt uitsluitend op basis van te verwachten benodigde therapietijd (ca.32 uur) tegen een vast tarief van € 1.950,--.Eventueel meer benodigde tijd komt voor risico van ons instituut.